Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
52358
Sted- og lokalitetsnummer
060406-127
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/5 1900, Thor Maglegaard Westh. Sølvbæger Afmærkn.: MS findes ikke, således som opgivet i notesbogen. Høj, "Bøgehøj", ca. 5 x ca. 18 m. Der ses en kreds af rand- sten. Matr.nr. 92a: 5235-8, 9, sb. 127, 124. To høje i skel til matr.nr. 91 af Øster Marie. NMI: "Bøgehøj" som deklarationen.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Høi, kaldt "Bøgehøi", med en Steenkreds omkring Foden, den er vel bevaret og beplantet. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bøgehøj" Som Deklarationen. Men MS findes ikke paa Højen, saaledes som i Notesbogen opgivet.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelbevaret, kuplet høj, "Bøgehøj". 3,6 x 24 x 20 m. På højfoden en smule marksten, dog ikke i en grad, der giver anledning til påtale. Tæt bevokset med hyld og ask, sidstnævnte opskydende fra ffældningsstubbe. På toppen to store, højstammede ege. På NØ-siden er bundvegetationen bortswskygget. Bør plejes af hensyn til erosion af den delvis vegetationsløse højoverflade. Mindre træer og buske samt brom -og hindbærkrat fjernes, de to egetræer på toppen skånes. Pleje bør endvidere ske af hensyn til fortidsmindets landskabelige virkning. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links