Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523523
Sted- og lokalitetsnummer
060406-129
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Maglegård. Magrethe Kapel. De tilbageværende murlevninger af Sct. Margrethe Kapel, beliggende ca. 118 m i nordøstlig retning fra Maglegård. Af den tidligere bygning er kun underpartiet af ydermurene tilbage, opført af svære granitsten 22,5 fod lang og 18 fod bred, med indgang i vest.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf "St.Margrethe Kapel ved Maglegaard findes nu kun ubetydelige Ruiner, det har udvendig været omtr. 16 Al. langt, næsten ligesaa bredt, og Murene 1 Alen tykke. Nogle Oldsager derfra skulle for faa Aar siden være indsendte til Museet. Bevoksning: 1986: Løvkrat
1870
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Magrethe Kapel". 1,1 x 9 x 7,5 m. Murlevn af rektangulær bygning orienteret efter verdenshjørnerne og med døråbning midt for V-siden. Selve murresterne består af en ca. meterhøj sokkel med inder -og yderfacader af rå hamp udfuget med kalkmørtel. Murtykkelsen er ca. 1 m. Marken omkring ruinen er oversået med brokker af tagtegl (munke/nonner) og mørtelrester. Fredningsstenens øvre del er knækket af sin endnu jordgravede sokkel. Helt tilgroet i hind -og brombær, der truer med helt at begrave fortidsmindet i løbet af nogle år. Bevoksning: 1986: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMeget tilgroet med krat.
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links