OS, set fra NØ
.
OS, set fra NV
.
OS, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513548
Sted- og lokalitetsnummer
060406-65
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 1 x 11 m. Midt i højen gammel nedgravning, 0,6 m dyb og 3,5 x 4 m stor. Adskillige sten ses på højen og i sænkningen. Ved den N fod ses flere større sten. I ager.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning ved Jansen 1820, der på højens bund fandt en spiralring af bronze.
1868
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1868
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPålstav fundet lidt under overfladen i højen.
1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Høi (eller maaske en Stenrøse), der er gravet i den. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse i ager. 1 x 11 m. Gl. udgravning centralt i højen, 4 m ØV, 3,5 m NS, 0,6 m dybt. Adskillige sten synlige på højen og i sænkning. Flere større sten ved N-siden, kan være del af randstenskæde. Højen ligger i en 12 x 12 m (nærmest N-S ØV) stor lod midt i dyrket mark. Pga. afpløjning af højens nærmests omgivelser står højen på en sokkel. Oprindelig kan højen have været lidt større. Åben bevoksning af ask og hyld. Fra 2 gl. støde ved gl. nedgravning sker en kraftig nyopvækst af ask. Hele højen dækket af tæt brombærkrat og lidt stikkelsbær. På især Ø-siden fra gl. tid langt en del marksten. Ejer orienteret om fredning. Ejer: Birger Holm Have-Hansen. Buskevej 10 Østermarie 03-970250 Matr.nr.29a. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 1 x 11 m. Midt i højen gammel nedgravning, 0,6 m dyb og 3,5 x 4 m stor. Adskillige sten ses på højen og i sænkningen. Ved den N fod ses flere større sten. I ager.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links