Oversigt set fra SSØ
.
Oversigt set fra N
.
Udsigten fra skansen, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523643
Sted- og lokalitetsnummer
060406-305
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 5236-43,44,45. Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang jordvold, der er indtil 0,75 m høj og ca. 4-5 m bred. Skansen er græsklædt og gennem- skæres ca. 5 m fra sydenden af en smal sti. Fredningsgræn- sen går langs skansens fod. Skansen er beliggende ved havnen i Bølshavn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav jordvold orienteret ØSØ/VSV (hvorfor fredningstekstens angivelse af en sti over S-enden ikke giver mening) og beliggende på skrånende terræn mellem haver hørende til huse i Bølshavn, og selve havnen med omgivende kystklipper. 1 x 35 x 9 m. 'Mellem voldens for -og bagside varierer højden fra 0,5 til 1,5 m. En indvendig stensætning anes i grønsværen i sydlige halvdel. En grusvej er årsag til en let afgravning ag skansens N-fod. Samme grusvej, der muligvis er en udvidelse af den i fredningsteksten omtalte sti, slynger sig op over skansens vestlige del, hvor den har skåret sig noget ned i denne. Ø-enden synes afgravet til en lige skrænt i forbindelse med opførelse af en udtalt uskøn toiletbygning, hvis V-gavl befinder sig ca. 1 m fra skansens Ø-ende, som dog ikke er helt sikkert påviselig p.g.a. terrænændringer. I samme område og altså måske i selve skanseanlægget, måske nogle få m. fra dette, står et motorspil på en dybt nedgravet betonsokkel. Utvivlsomt i selve skansen står en redningsstander, et badeadvarselsskilt og en bænk, alle nedgravet solidt i jorden, hvorved fredningsbestemmelserne er krænket. Det bør undersøges, i hvor vid udstrækning der er meddelt dispensation til disse tilføjelser. 28-5-1986: Undersøg hvornår advarselsskilt + redningsstander er sat op i skansen ! Overvej dispensation. NB. sti denne vej. M.B. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links