Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52361
Sted- og lokalitetsnummer
060406-152
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 x 22-23 m. På 5-6 steder gravet i overfladen, blandt andet i toppen. Bygget af sten og hullerne fyldt med strandsten. Lynggroet i strandmark. NMI: ..... strandmark 20 m øst for landevejen.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer findes i Retning fra N.V. til S.O: en lille [sb.152] og en større Steenhøi [sb.141A], begge lidt beskadigede, den større har tidligere havt en Kreds af temmelig store Stene omkring Foden,.. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj ]røse[, 1.75 m høj, Tvm. 22-23 m. Paa 5-6 Steder gravet i Overfladen, bl.a. i Toppen. Lynggroet i Strandmark, 20 m Øst for Landevejen. Bygget af Sten. Hullerne fyldt med Strandsten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj beliggende direkte ud til Gudhjem-Svanekevejen. En del ældre, større og mindre indgravninger, mest udtalt i N-siden, der er noget deformeret. Her ses også en moderne, uautoriseret indgravning, hvorfra græstørv og sten er væltet ud og har efterladt en ca. 0,6 x 0,6 m stor indhuling i siden. Højen, der hovedsagelig er opbygget af rullesten, har dog trods indgravningerne en ganske pæn profil og ligger overmåde smukt i strandmarken oven for de nøgne kystklipper, nær skansen 5236: En ca. 2 m høj, bautalignende mindesten over Bølshavn-runestenen er rejst SV for højen, mellem denne og vejen. Mindestenen fungerer i og for sig som en afmærkning af højen. En P-plads er anlagt umiddelbart op til højen, som faktisk udgør pladsens nordvestlige afgrænsning. Mod NØ og SØ indrammes P-pladsen af en række store, udlagte sten. Der er ikke asfalteret, grusbelagt eller på anden måde foretaget terrænændringer i forbindelse med parkeringspladsen. Alligevel forekommer dens placering ikke udpræget heldig: når den, som det må formodes, i højsæsonen er fyldt op med biler, ødelægger dette helt den ellers fine oplevelse af højen, som man har fra vejen. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine smukke omgivelsers skyld. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links