Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523645
Sted- og lokalitetsnummer
060406-306
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5236-43, 44, 45. Skanse. Skansen består af en ca. 30 m lang jordvold, der er ca. 4-5 m bred og ca. 1 m høj. Skansen, der er noget sammenfal- den på midten, er græsklædt. Fredningsgrænsen går langs skan- sens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVold orienteret NNV/SSØ. 1 x 31 x 9 m. I S formentlig afskåret af Gudhjem-Svaneke-vejen, synes også i N at have været længere. Volden, der er ret skarprygget og synes opbygget af jord (ingen sten synlige) har omtrent midtpå en gammel gennemgravning eller udfladning. Umiddelbart S for denne er bevaret en ca. 0,6 m høj kanonbænk med en topflade 5 x 3,5 m. Kanonbænken er medregnet i breddemålet, voldens egen bredde er ca. 5 m. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links