Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 37,66 m (opmålt i 1869)

Undersøgelseshistorie

1869: Fund foræret til Nationalmuseet

Ved pløjning op til den noget ødelagte høj ved Gyldensgård fandtes i januar 1869 en jernsegl, som gennem amtmand Vedel indsendtes til Museet for de nordiske Oldsager (senere: Nationalmuseet).

1869: Udgravning foretaget af en privatperson

Ved sløjfning af højen i foråret 1869 stødte husmand Hans Peter Hansen på en udstrakt stenlægning, der syntes at dække hele højens bund. Midt på stenlægningen var en lav stendynge, som viste sig at dække over en grav under stenlægningens niveau. Graven var kantet med store sten, og i bunden var lagt et lag stenfliser. De "Kulbrokker", der fandtes i graven, var formentlig rester af en bortrådnet trækiste. Gravgaverne omfattede en guldarmring, et bronzekar (fragmenteret), en bronzedolk i læderskede samt en kniv, en ragekniv og en dobbeltknap, ligeledes af bronze. Desuden fandtes et stykke af ligets (ubrændte) kranium foruden en dyretand. Gårdejeren, kaptajn Rømer, tog vare på de fundne bronzealdergenstande og sørgede for, at de via amtmand Vedel blev indsendt til Museet. Kaptajn Rømer meddelte senere, at der ved den fortsatte sløjfning af højen var fundet yderligere en grav af en lignende, men knap så omhyggelig konstruktion. Også i denne var der "Kulbrokker", dvs. formentlig spor af en trækiste, men ingen oldsager.

1870: Fund foræret til Nationalmuseet

I den ødelagte høj fandtes i 1870 en grøn glasperle fra jernalderen, som indsendtes til Museet.

1870: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte L. Petersen i 1870 Østermarie sogn og beskrev lokaliteten således: "En temmelig stor, men flad Høi, kaldt "Lysepeers=Høi"(?); den blev aldeles udgravet og sløifet i 1869, og der fandtes en stor Guldring og adskillige Broncesager, som oversendtes til Museet."

Før 1974: Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af U. Møhl, Zoologisk Museum i

Dyretanden fra den rige bronzealdergrav (B 348) bestemtes til at være fra en spækhuggerhval.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Enkeltfund. Jernalder

Enkeltfund. Jernalder eller historisk tid

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links