I bronzealderen omfatter mandens redskaber til personlig hygiejne en ragekniv (til barbering), en pincet og en syl. Disse tre redskaber kendes i stort antal fra den yngre bronzealders mandsgrave, men er knap så udbredte i den ældre del af perioden. Kammen og den enæggede kniv har været fælles for begge køn. I ældre bronzealder er ragekniven en lille, nærmest firsidet og let buet bronzekniv med et håndtag i den ene ende, der som regel afsluttes med et hestehoved eller en spiral. På et enkelt eksemplar er håndtaget udformet som et fint lille menneskehoved. Ofte er rageknivene dekoreret med rækker af små mønstre langs ryggen. Den yngre bronzealders rageknive er gennemgående større end de ældre eksemplarer og mere trekantede i faconen; de fleste er forsynet med et svanehalslignende eller spiralformet håndtag. Mange af de yngre rageknive er rigt dekoreret med stiliserede skibe, solsymboler, dyre- og menneskefigurer – uden tvivl billeder fra den religiøse verden. Rageknivene fra slutningen af bronzealderen (periode VI) adskiller sig fra de øvrige ved at være symmetriske, enten halvrunde eller trapezformede. Denne type rageknive findes over store dele af Europa, og det er svært at afgøre, hvor de er fremstillet. På nogle af stykkerne er ryggen udsmykket med ringe eller plastiske fugle- og dyrefigurer. Bronzepincetten er konstrueret på samme måde som nutidens dog med noget bredere læber; anvendelsen har sikkert været den samme som i dag. I ældre bronzealder kan pincetterne være prydet med fine vandrette liniemønstre, mens det i yngre bronzealder er almindeligt med bukler (som regel tre ad gangen) og slyngede mønsterbånd. Fra yngre bronzealder kendes et par enkelte pincetter helt af guld og et lidt større antal, som er beviklet med guldtråd. I slutningen af bronzealderen (periode VI) optræder en ganske smal pincet af bronze og en sjælden gang af jern. Den stammer fra Centraleuropa, hvor den indgår i særlige toiletsæt sammen med skraber (neglerenser?) og øreske. Et sådant komplet sæt er også fundet i Danmark (Nørre Bendstrup). Bronzesylen, som muligvis har været anvendt til tatovering, kan have skaft af træ, ben, rav eller bronze; i mange tilfælde er det organiske materiale dog ikke bevaret. Sylen er ikke nær så almindelig i ældre som i yngre bronzealders mandsgrave, hvor den sammen med ragekniven og pincetten nærmest udgør det faste – og ofte eneste – inventar. De lidt større syle, der også kan optræde i gravene, anses gerne for arbejdsredskaber snarere end toiletsager.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links