Enæggede knive af bronze forekommer i både mands- og kvindegrave fra bronzealderen. Hovedparten er ret små og har nok først og fremmest været anvendt i den personlige hygiejne på linie med de øvrige toiletsager. Knivene fra ældre bronzealder har krumt blad, der undertiden er dekoreret med rækker af fine ornamenter langs ryggen. Nogle typer har et rundt eller firkantet bronzeskaft, ofte prydet med stregmønstre, mens andre har haft skaft af organisk materiale (træ eller horn), som har siddet fast på en bronzespids. En særlig type er de knive, hvis greb er udformet som en firkantet ramme af bronze med et eller flere gennembrudte huller. I en ældre bronzealders grav ved Hvidegaard fandtes en kniv med bevaret læderskede. I yngre bronzealder er knivene gennemgående længere, og variationen større. Mest udbredt er en ret simpel kniv med træskaft (ikke bevaret), som har siddet fast med en nagle igennem bladet. Knivene med bronzeskaft er betydeligt mere kunstfærdigt udført. Bladet er gerne dekoreret i større eller mindre omfang, ofte med skibsfigurer, og skaftet afsluttes med en knap af form som to (stiliserede) horn, to spiraloprullede "antenner" eller en ring. I nogle tilfælde er der guldbelægning på skaftet, ligesom det ikke er ualmindeligt, at der hænger ringe eller rasleblik i de ring- og antenneformede grebknapper. Ud over de ovennævnte typer, som alle er fremstillet lokalt, findes også en gruppe knive, der formentlig stammer fra det nuværende Tyskland og Schweiz. Der er tale om temmelig lange knive, som regel med geometriske mønstre på ryggen og på det stærkt krummede blad. På de fleste har skaftet af træ eller horn siddet fast på en "tunge" eller spids i forlængelse af bladet, men et par enkelte knive har dølle i stedet for skaft.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links