Et miniaturesværd er, som navnet næsten siger, en stærkt formindsket kopi af et rigtigt sværd. Miniaturesværdene stammer alle fra yngre bronzealder (periode IV-V), hvor de optræder i mandsgravene som en symbolsk erstatning for det sværd, den døde sikkert bar i levende live. Miniaturesværdenes længde varierer mellem ca. 5 og 25 cm, og de mindste eksemplarer kan selvsagt ikke have haft nogen praktisk betydning. Der er i mange tilfælde tale om omhyggelige efterligninger af de rigtige sværd, f.eks. kan de forskellige udformninger af håndgrebene genfindes på miniatureudgaverne; undertiden er grebene belagt med guldblik eller omviklet med guldtråd. I midten af yngre bronzealder (periode V) synes der at have været en særlig forkærlighed for at efterligne det såkaldte "antennesværd" med de karakteristiske oprullede spiraler øverst på grebet, dog som regel i en temmelig stiliseret form.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links