I Danmark er der fundet adskillige kar af tynd, udhamret bronze, som kan dateres til ældre og navnlig yngre bronzealder. Ingen af karrene er fremstillet her, hvor teknikken at udhamre ("drive") bronze ikke på det tidspunkt var kendt, men derimod i områderne syd for Danmark. Det største fund fra ældre bronzealder er gjort i Simons Mose ved Mariager, hvor ti skåle var nedlagt som offergave. Selv om hovedindtrykket af de lave åbne skåle er det samme, er ingen af dem helt ens. Bl.a. er der forskel i størrelsen og i hankenes udformning og dekoration. Importerede bronzekar, deriblandt en såkaldt kedelvogn, er også fundet i nogle få rige mandsgrave fra ældre bronzealder, men karrene herfra er meget dårligt bevaret. Blandt moseofferfundene fra yngre bronzealder er der flere bronzekar af forskellig type. Det drejer sig bl.a. om mindre kopper med båndformede hanke og dekoration i form af bukler og punkter (Løgtved Mose, Øgemose) og om større kar med dobbelthanke fastgjort i korsformede beslag (Birkendegård, Vaseholm). Blandt de mest specielle kar er to høje velbevarede bronzespande (Siem), som begge har en vandret hank på hver side og er fornemt udsmykket med hjul og fuglehovedmotiver, dvs. sol- og skibssymboler. En lignende dekoration findes også på en amfora fra en fynsk mose (Mariesminde). Fra et andet mosefund (Rørbæk) kendes yderligere et bronzekar af typen amfora. Gruppen af importerede metalkar omfatter også en si (Kostræde) med fine huller og (oprindelig) to hanke. Kun i tre tilfælde har man fundet fremmede bronzekar i grave fra yngre bronzealder (Lusehøj, Vester Skjerninge, Ulstrup). I de to førstnævnte tilfælde drejer det sig om typen med dobbelthank og korsformede hankebeslag, i det sidste om en såkaldt situla (bronzespand). Hovedparten af de importerede bronzekar stammer fra det østlige Centraleuropa, hvor de har været brugt til alkoholiske drikke i forbindelse med religiøse festligheder. En markant undtagelse er en stor bronzekedel (Abildholt) fra De britiske Øer. Der er ingen tvivl om, at bronzekarrene også i Norden har været forbeholdt rituelle handlinger og været omgærdet med ærefrygt. Flertallet af dem er da også fundet alene i moserne uden sammenblanding med lokalt fremstillede våben, smykker eller redskaber.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links