Amfora er det græske ord for en krukke med to hanke (amfi = "på begge sider"). I Danmark er der fundet to amforaer af drevet (dvs. udhamret) bronze. De er begge fra yngre bronzealder og nedlagt som offergaver i hhv. Mariesminde Mose på Fyn og en mose ved Rørbæk i Nordjylland. Begge amforaer er fremstillet i det sydøstlige Europa, men er ikke samtidige og fremstår i det hele taget som temmelig forskellige. Mariesminde-amforaen, der er den ældste (yngre bronzealder, periode IV), er 34 cm høj og måler 22 cm over randen. Den består af to kegleformede dele, der er samlet med bronzenagler og til sammen giver en dobbeltkonisk facon; randen er udadbøjet. De to båndformede hanke er anbragt på midten hen over samlingen. Karret er dekoreret med rækker af små ophamrede punkter og bukler, og på overdelen tillige med fire hjul flankeret af fuglefigurer, givetvis sol- og skibssymboler. Da amforaen blev fundet, indeholdt den 11 små guldskåle. Amforaen fra Rørbæk er lidt yngre (periode V); den måler 31,5 cm i højden og 23 cm over mundingen. Formen er dobbeltkonisk med en kegleformet fod, der er hamret fast omkring bunden. De to vandrette hanke er fastgjort højt oppe på karret, der hvor dets to dele er nittet sammen. Både over- og underdelen er udsmykket med rækker af tætsiddende bukler og små punkter.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links