Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Diameter: 25 m; højde: 3,8 m (opmålt i 1899)

Diameter: 30 m; højde: 5 m (opmålt i 1930)

Undersøgelseshistorie

1899: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte A.P. Madsen i 1899 Gentofte sogn og beskrev lokaliteten således: "Rund Høi, 25 Meter i Tværmaal, 3,80 M høi, noget planeret foroven. Bevoxet. [sb.] 31 og 32 kaldes "Skjoldhøiene"."

1930: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved J. Brøndsted

For at skaffe plads til en garage havde grundejeren i efteråret 1930 bortgravet en betydelig del af den nordøstligste af de to store Skjoldhøje. På bunden af højen var han stødt på en stendynge, som viste sig at dække over en egekistegrav fra den ældre bronzealder. Fundet anmeldtes til Nationalmuseet, og graven undersøgtes af museumsinspektør Johannes Brøndsted. Trækisten, som var delvis bevaret, var anbragt på et leje af småsten og støttet af en ramme af store sten. På mærkelig vis bestod kistens sydvestlige del af en udhulet egestamme, mens den nordøstlige del var opbygget af egeplanker. Kisten havde været lukket med et trædække og måske foret med et lag birkebark. Gravgodset bestod af et bronzesværd med guldbelagt greb, to små plader af hhv. bronze og guldblik, formentlig fra en en guldbelagt bæltekrog, en dobbeltknap samt bronzefragmenter af to knive, to nåle og en syl. Desuden fandets rester af uldtøj og af det skind, den døde havde været indsvøbt i; derimod var der intet bevaret af skelettet.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 2,4 m; bredde: 0,8 m (opmålt i 1930)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links