Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Noteret som overpløjet i 1889.

Undersøgelseshistorie

Den lille stenkiste fra yngre bronzealder, som først blev fundet. I bunden ligger en dynge brændte menneskeben, og bagved står de stenfliser, som oprindelig dækkede graven.

.

Gravhøjens centrale begravelse fra ældre bronzealder, set fra øst. Midt i stendyngen anes fordybningen, hvor den nu forsvundne egekiste har stået.

.

1889: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1889 Hvedstrup sogn og beskrev lokaliteten således: "Borghøi, overpløiet; ved Pløining ere mange Stene fundne i den."

1930: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved C. Neergaard

I januar 1930 gav ejeren tilladelse til, at der blev gravet jord af Borghøj – i forvejen var der kørt 100 læs af højfylden bort og anvendt til planering på Hvedstrup kirkegård. Under det aktuelle gravearbejde stødte tjenestekarlen på en stor flad sten, der lå over en stenkiste med brændte menneskeknogler fra yngre bronzealder (Grav A). Fundet anmeldtes til Nationalmuseet af en lokal læge, der kort efter også indleverede de fundne oldsager (en enægget kniv med ornamentik på blad og greb, en syl med bevaret træskaft og en dobbeltknap).

Han kunne samtidig oplyse, at der var dukket endnu en grav op. Også denne (Grav B) viste sig at være fra yngre bronzealder. Der var tale om en sammenfalden og noget forrådnet egebulkiste, ca. 2 x 0,5 m i retning øst-vest. Den var anbragt på et underlag af hovedstore sten, omgivet af en stenpakning og formentlig også af et lag tang. I kisten lå en aflang dynge brændte knogler, og oven på den var gravudstyret placeret. Det omfattede et bronzesværd med næsten helt bevaret fæste af horn og med guldbelægning på sidekanter, grebknap og ved overgangen til klingen, en dobbeltknap ligeledes med guldbelægning, en ragekniv og en nål med knopper på hovedet ("vortehovednål").

Nationalmuseet foretog derefter en udgravning, og på bunden af højen fandtes en stor stendynge, som dækkede over den centrale grav, en bortrådnet egekiste (Grav C). Graven indeholdt et bronzesværd med rester af træskede, to tutuli ligeledes af bronze, to små bronzespiraler samt to ravperler. Desuden var den dødes tænder bevaret ligesom rester af det koskind, han havde været indsvøbt i. Der skal tidligere, omkring 1870, være fundet flere grave i højen.

Oldsagerne fra grav A (yngre bronzealder), tegnet af læge P.F. Lassen, 1930.

.

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var T. Mathiassen i Hvedstrup sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: "Yngre Bronzealders Kiste i Rest af "Borghøj"; Kisten 0,77 x 0,45 m, af 5 Bæresten (een i den ene Side og 2 i den anden, een for hver Ende) og tre Dæksten."

Foto: U.F. Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen, 1982.
.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 2,5 m; bredde: 0,65 m (opmålt i 1930)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.) (Grav B)

Længde: 2 m; bredde: 0,5 m (opmålt i 1930)

Stenkiste. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.) (Grav A)

Længde: 0,77 m; bredde: 0,35 m (opmålt i 1930)

Længde: 0,77 m; bredde: 0,45 m (opmålt i 1942)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.) (Grav A)

Min. 1 fund fra grav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links