Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 15 m; højde: 2 m (opmålt i 1942)

Undersøgelseshistorie

1806: Fund anmeldt til Nationalmuseet

I Kassemose Høj blev der i 1806 fundet nogle usædvanligt smukke og velbevarede bronzesager: en bæltedåse, som indeholdt en kniv og en nål, en bælteplade og tre spiralarmringe. Samtidig blev der også fundet en glat guldfingerring, som dog gik tabt ved Københavns bombardement i 1807. Genstandene stammer sandsynligvis fra en rigt udstyret kvindegrav fra ældre bronzealder.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:

Fundet kan stamme fra sb.1, 4, 5 eller fra en høj, der var helt forsvundet ved berejsningen 1876. ( Sb. 1 ligger nærmest Kassemose).

1806: Fund foræret til Nationalmuseet

Genstande indsendt fra pastor Rønne.

1876: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte I. Kornerup i 1876 Solrød sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.1) således: "En rund Gravhøj beplantet med Træer. Gaardejer Niels Larsen har paa denne Mark for kort siden sløjfet ikke mindre end 4 andre Gravhøje, men kunde ikke give nogen Oplysning om mulig en fundne Oldsager. Interesse for sligt syntes kun ringe i Solrød."

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var M.B. Mackeprang i Solrød sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 1 blev fredet med følgende beskrivelse: "Høj i Frugtplantage, ca. 2 x 15 m (NS)-12 m (ØV). Omdannet. Toppen affladet, hvorved der er fremkommet en jævn Flade, der begrænses i Hjørnerne af 4 store Popler og 5 mindre Birketræer."

Gravhøjen indeholder

Grav af uvis type. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links