Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 15,38 m; højde: 2,82 m (opmålt i 1890)

Diameter: 16 m; højde: 3 m (opmålt i 1942)

Undersøgelseshistorie

1851: Fund foræret til Nationalmuseet

Frederik VII's tegning af stenkisten på grundlag af bøndernes oplysninger.

.

I Enestehøi ved gården Guldsten blev der i 1850 fundet et bronzesværd, oprindelig med læderbeklædt træskede, en bøjlenål, 8 små nagler, bunden af et trækar (ikke bevaret) samt stykker af dyreskind og af en ulden kappe. Genstandene blev i 1851 overgivet til Museet for nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet) fra Frederik VII's oldsagssamling.

Om omstændighederne ved fundet fortaltes senere, at parcellist Anders Jensen i december 1850 havde givet husmand Jens Christian Pedersen tilladelse til at udgrave højen. En af højene i Frederikssunds omegn skulle nemlig gemme en "Kongeløsning", og husmanden ville derfor prøve at søge sin lykke gennem en sådan udgravning. Han gravede sig ned i højen fra toppen og skulle tre alen (1,88 m) ned, før han stødte på et lag håndstore sten, som dækkede over en stenkiste, der var 8 fod (2,51 m) lang, 2 fod (62,8 cm) bred og lige så dyb. Husmanden fjernede nu et par store sten fra kistens ene ende og 'undersøgte' den derpå med en jernstang og et hyppejern! En tilstedeværende, der ville afprøve bronzesværdets spændstighed, kom til at brække det over.

Husmanden og parcellistens søn bragte senere de fundne genstande til Frederik VII på Frederiksborg Slot. Kongen belønnede dem dog kun med en dusør på 10 rigsdaler, idet han bemærkede, at de havde fået fundet bedre betalt, hvis han selv havde fået lejlighed til at udgrave højen! Det er usikkert, om liget var brændt eller gravlagt ubrændt.

1890: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1890 Frederikssund sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.8) således: ""Enestehøi", 9' høi, 49' i Diameter V.-Ø. Ved Nedgravning i Toppen fandtes i 1851 en Stenkiste, hvori Finderen steg ned ved at borttage en Dæksten og gjorde Fundet Mno. 11443-449 (som han overgav til Kong Frederik VII). Ifølge Ole Jensens bestemte Erklæring til mig laa Knokler af et ubrændt Lig i Kisten."

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var T. Mathiassen i Frederikssund sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: ""Enestehøj", 3 x 16 m. Stort Hul i Toppen."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Sagn knyttet til højen. Historisk tid (ca. 1050-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links