Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Undersøgelseshistorie

1866: Fund foræret til Nationalmuseet

Gårdejer Jacob Andersens plejesøn Ole Jørgensen fandt i foråret 1866, da han kørte jord væk fra Lille Kongshøj, et smukt bronzesværd prydet med ornamenterede guldbelægninger på grebet. Sværdet lå på bunden af højen inden for en lille aflang stensætning af små sten og uden spor af andre oldsager. Det temmelig ødelagte sværd indsendtes til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet) af byfoged Arboe i Hillerød. Da det havde været udsat for en ret hårdhændet behandling, besluttede Museet kun at udbetale metalværdien, 8 rigsdaler, til finderen og ikke give ham nogen dusør.

1887: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1887 Strø sogn og beskrev lokaliteten således: ""Lille Kongshøi", sløifet. Deri fundet et guldbelagt Bronzesværd (1866), som indsendtes til Museet f.d.n.Olds. (Mno. B 15)."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Sværd, med bronzegreb. Bronze. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.).

.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links