Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 25 m; højde: 5 m (opmålt i 1896)

Diameter: 21 m; højde: 3,5 m (opmålt i 1942)

Diameter: 21 m; højde: 3,5 m (opmålt i 1990)

Undersøgelseshistorie

1887: Herredsrejse

Højrække ved Sonnerup. Gravhøjen med træerne på er "Tjørnehøj". Akvarel: A.P. Madsen, Nationalmuseet, 1887

.

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1887 Kregme sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.26) således: ""Tjørnehøi"; der er gravet i Toppen og den nordlige Side."

1895: Fund foræret til Nationalmuseet

Ved at grave grus fra Tjørnehøj på gårdejer Henrik Jørgensens mark blev der i maj 1895 fundet et bronzesværd, hvis greb ved en senere undersøgelse viste sig at være belagt med bly. Sværdet fandtes i højens østlige side under en stendynge, der givetvis har dækket over en ældre bronzealders grav, selv om der ikke blev konstateret hverken knogler eller andre oldsager. Sværdet indsendtes til Nationalmuseet, som traf aftale med ejeren om en udgravning af højen det følgende år.

1896: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved G. Sarauw

Tjørnehøj under udgravning i 1896. Holdet af arbejdsmænd er samlet på toppen.

.

I 1896 blev Tjørnehøj udgravet af G. Sarauw. I højens sydvestlige side stødte han på fire grave, alle dækket af stendynger. De to af gravene indeholdt hver en bøjlenål af bronze fra den ældre bronzealder, mens de to andre grave, der sandsynligvis tilhører samme periode, var helt uden oldsager.

1900: Fund foræret til Nationalmuseet

Højrække ved Sonnerup, sb.-numrene 23, 26-28. Den bevoksede høj lidt til venstre for midten er Tjørnehøj. Foto: C.J. Becker, Nationalmuseet, 1942.

.

I resterne af Tjørnehøj blev der i foråret år 1900 fundet endnu en grav, nu i den østlige side. Under en stendynge blev der fremdraget nogle stærkt medtagne bronzegenstande: en bælteplade, resterne af en lille tutulus og desuden ca. 70 rør til et snoreskørt. Genstandene indsendtes til Nationalmuseet, og i dusør udbetaltes 5 kr.

1905: Fund foræret til Nationalmuseet

I 1905 indsendte gårdejer Henrik Jørgensen nogle meget ødelagte bronzegenstande, nemlig fragmenter af en halskrave og en tutulus, som var fundet i Tjørnehøj. Oldsagerne må stamme fra en kvindegrav, men der foreligger ingen nærmere oplysninger om fundet.

1942: Fredningsrejse

Foto: J.Å. Pedersen, Skov- og Naturstyrelsen, 1988
.

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var C.J. Becker i Kregme sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 26 blev beskrevet:"Høj, "Tjørnehøj" ca. 3,5 x 21 m. Udgravet til Bunds ved bred Gennemgravning i N-S. I den sydlige Side er indbygget et Vandtaarn. Mod Nord staar den nøgne Væg. Græsklædt med Buske i Ager."Foto: C.J. Becker, Nationalmuseet, 1942Foto: J.Å. Pedersen, Skov- og Naturstyrelsen, 1988

1990: Lokaliteten blev besigtiget af M. Bekmose, Skov- og Naturstyrelsen

"Høj, "Tjørnehøj", 3,5 x 21 m. Gennemgravet fra nord til syd tværs gennem højen. I ager."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

2 jordfæstegrave. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

2 jordfæstegrave. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links