Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Diameter: 18,83 m; højde: 3,65 m (opmålt i 1890)

Diameter: 18,8 m; højde: 3,55 m (opmålt i 1899)

Højde: 3 m (opmålt i 1942)

Undersøgelseshistorie

1890: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1890 Græse sogn og beskrev lokaliteten således: "Danshøi (150' over Havets Niveau). Paa den nordl. Side 11 2/3', paa den sydl. 5' høi. V-Ø. 60', N-S 58 i Diameter. Den flade Top: V-Ø 33', N-S 35' i Diameter. Høien er afgraven paa Siderne, navnlig imod S. og i Toppen ved den østl. Side. I Toppen er der desuden flere lave Fordybninger. I det nordøstl. Hjørne ved Foden ligge 3 større Stene, hvoraf den vestligste staaer opreist 3 1/2' indenfor Foden, maaske en Randsten."

1899: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Kjær

Tværsnit af gravhøjen. Den oprindelige langdysse (Grav A) er markeret med rødt, mens den store stendynge (B) og mandsgraven fra ældre bronzealder (C) er tegnet med grønt.

.

Nationalmuseet havde i sommeren 1899 fået underretning om, at en gårdejer i Græse var ved at bortkøre en del jord fra en gravhøj på sin mark. Det førte til museumsinspektør Hans Kjærs udgravning af Danshøj. Højen viste sig oprindelig at have været en langhøj fra neolitikum med et lille dyssekammer. I ældre bronzealder var der bygget en stor høj henover den. Den formodede primære begravelse heri var en mandsgrav fra midten af ældre bronzealder. På en stenlægning, hvorpå der havde stået en næsten helt formuldet trækiste, fandtes et bronzesværd, en pålstav, ligeledes af bronze, samt et fyrtøj, bestående af en ildslagningssten af flint og lidt svovlkis. Desuden fandtes ubrændte menneskeknogler. Graven var dækket af en mægtig stendynge, der må have været mindst 8-9 m lang og over 2 m høj. Gravhøjen indeholdt yderligere to bronzealdergrave.

1942: Fredningsrejse

Foto: T. Dehn, Skov- og Naturstyrelsen, 1982
.

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var T. Mathiassen i Græse sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj sb. 11 blev besøgt: ""Danshøj", 3 x 15 m; hele Østsiden og det Indre fjernet; i Bunden ses en aflang Stenkiste af 4 Bæresten; 8 Randsten."

Gravhøjen indeholder

Langhøj. Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Omgivet af randsten.

Storstensgrav (dysse eller jættestue). Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid (Grav A)

Længde: 1,25 m; bredde: 0,9 m; højde: 1 m (opmålt i 1899)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 2,7 m; bredde: 0,9 m (opmålt i 1899)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links