Redskaber af flint brugtes endnu i vidt omfang i bronzealderen og findes især på periodens bopladser. Også i mange grave fra ældre bronzealder forekommer der forskellige oldsager af flint. I stenalderens sidste del ("dolktid") udvikledes en særlig flinthugningsteknik, fladehugningen, hvormed man kunne hugge meget små og fine spåner af flinten. Det er ved hjælp af denne teknik, at de tynde, smukt formede dolke, pile- og spydspidser er fremstillet. Fladehugningsteknikken anvendtes stadig i bronzealderen til fremstilling af flintdolke, ildslagningssten, segle og pilespidser. I to tilfælde fra den tidligste bronzealder har man endog set fremmede bronzesværd eftergjort i flint på denne måde. Generelt er bronzealderens fladehuggede flintredskaber ikke af så god kvalitet som stenalderens, men der forekommer også fine eksemplarer. Mere simple flintredskaber fremstillet af flækker eller afslag forekommer også, og endelig har man nok af og til genbrugt gamle redskaber ved at hugge dem lidt til. Flintredskaber forekommer især i de tidlige mandsgrave fra ældre bronzealder (periode I-II), men kendes dog også i de senere fra periode III. I gravene fra den yngre bronzealder er der stort set kun fundet pilespidser af fladehugget flint.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links