Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1846: Fund foræret til Nationalmuseet

I en høj ved navn Bavnehøj nær Østby havde gårdmand Hans Nielsen fundet et større antal bronzeoldsager, der utvivlsomt stammer fra en mands- og en kvindegrav fra ældre bronzealder. Genstandene blev gennem pastor Möhl i Ølstykke indsendt til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet).

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1873 Selsø sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.19) således:"N.v. for gården ved det vestre skæl har ligget en for 23-24 år siden [ca.1849] sløjfet høj, en af de 3 såkaldte Bavnehøje. Midtvejs i højen, der ved foden var omgiven med en stenkreds, traf man en urne, som efter finderens sigende, stod hensat i tang uden yderligere beskyttelse. Ved siden og i den nærmeste omegn af urnen fandtes alle de i Ant. Tidskr. 1846-48 s. 19 opregnede bronsesager, som opbevares i museet."

Gravhøjen indeholder

Grav af uvis type. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Grav af uvis type. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links