Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Noteret som overpløjet i 1873.

Undersøgelseshistorie

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1873 Selsø sogn og beskrev lokaliteten således:"Her på lodden ligge de 2 andre Bavnehøje, i række ø-v med den på matr.no.3. Den vestligste er næsten helt nedpløjet..... Intet vides hidtil fundet i højene. – Efter ejerens sigende har der sønden for Bavnehøjene været "et hul" hvorfra fylden i det mindste til en af dem syntes taget."

1943: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved C.L. Vebæk

I november 1943 foretog museumsinspektør C.L. Vebæk en udgravning af en ældre bronzealders stenkiste, som ejeren af marken var stødt på ved pløjning hen over en allerede meget udjævnet gravhøj. Før Nationalmuseet blev tilkaldt, havde ejeren selv fjernet både den stenpakning, som havde været over kisten og flere af de dæksten, der havde udgjort dens låg. Ved udgravningen konstateredes det, at kistens bund var dækket af et lag flintskærver, som den døde havde hvilet på. Liget var dog helt forsvundet, og tilbage var kun et smukt bronzesværd prydet med tynde pånittede guldbånd på grebet.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 2 m; bredde: 0,6 m (opmålt i 1943)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links