Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 14,75 m; højde: 4,39 m (opmålt i 1871)

Undersøgelseshistorie

1871: Fund foræret til Nationalmuseet

Ved at tage jord af en bakke på gårdmand Jens Nielsens mark fandt nogle fattige arbejdsfolk følgende bronzesager: en halsring, en fodring, en kniv, en stor dobbeltknap og en bøjlenål. Fundet indsendtes til Museet af grosserer Jensen, København, for møller Hebert på Selsø Mølle. Museet kvitterede med en dusør på 5 kr. til finderne.

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1873 Skibby sogn og beskrev lokaliteten således: "På den højstliggende del af lodden ved vejen, der danner det nørre skæl, har ligget tvende høje "Tvehøjene" kaldede, af hvilke den ene er helt sløjfet, medens af den anden kun halvdelen står tilbage. Den tilbagestående rest viser en lodret væg 13'-14' høj, 46-47' lang (højens diameter). Midt på bunden har højen indesluttet et firkantet gravkammer 1 1/2 al. i kvadrat, bygget af middelstore utildannede stene og ligeledes dækket af sten. Gravkammerets størrelse viser at det må have indesluttet brændte ben. Heri lå, som det bestemt sagdes, indesluttet i tang, en 3/4 al. l. bronsedolk, efter beskrivelsen med grebspids og nogle andre sager som indsendtes til museet ved møller Hebert på Selsø mølle (De findes her indførte i protok. B 641-B 645, nogen dolk er ikke her imellem). Lige ved siden af hin grav fandtes en af flade stene dannet gravkiste 1/2 al. i firkant som indeholdt en "nævfuld" tang og brændte ben."

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var C.J. Becker i Skibby sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Begge sløjfede."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 0,93 m; bredde: 0,93 m (opmålt i 1871)

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Stenkiste. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Længde: 0,31 m; bredde: 0,31 m (opmålt i 1871)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links