Fra bronzealderen, især den yngre del, foreligger et stort antal halsringe. I ældre bronzealder er der tale om ret enkle typer, fremstillet af en glat, vreden eller riflet bronzestang. De glatte ringe er ofte dekoreret med forskellige stregmønstre. Nogle af halsringene er åbne, mens andre kan lukkes, ved at enderne griber ind i hinanden som to kroge; undertiden er disse ender rullet op i spiraler. I yngre bronzealder optræder halsringene i mange forskellige former, hvoraf en del er temmelig store og iøjnefaldende. Det drejer sig bl.a. om store hule ringe med riflet mønster fra begyndelsen af yngre bronzealder (periode IV) - en type, som desuden findes sat sammen tre og tre til "halskraver". Fra midten og slutningen af yngre bronzealder (periode V-VI) er den mest karakteristiske type halsring dannet af en vreden bronzestang, der ved enderne er forsynet med to ovale plader og spiraler af varierende størrelse. Endepladerne er ofte dekoreret med skibsfigurer, sådan som det også kendes fra helleristningerne og fra den yngre bronzealders rageknive. De yngste eksemplarer er stærkt overdimensionerede og har sandsynligvis været båret med spiralerne i nakken. Især fra bronzealderens sidste del (periode VI) kendes et stort antal halsringe af forskellig type, heriblandt de såkaldte "Wendelringe", der forekommer i både spinkle og kraftige udgaver (tysk: Wendel = spiral). Fælles for dem er, at de er vredet i skiftende retninger og forsynet med kroglukke. De kraftigste af Wendelringene har med deres skarpkantede vridning et temmelig barokt udseende. I ældre bronzealder optræder halsringene dels i kvindegrave, enkeltvis eller evt. to-tre stykker sammen, dels i offerfund gerne sammen med andre smykkeformer. I bronzealderens yngre del stammer størsteparten af halsringene fra offerfund, specielt fra periodens slutning, hvor ringene i mange tilfælde blev nedlagt enkelt- eller parvis i moserne. Slidspor på en del af halsringene fra yngre bronzealder tyder på, at de almindeligvis har været båret parvis, hvilket man også kan se på flere af de små kvindefigurer fra perioden.

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links