Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Dækket af en stenkappe.

Undersøgelseshistorie

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1873 Ferslev sogn og beskrev lokaliteten således: "N.V. for denne dysse og på den anden side af vejen, ligger en på den inderste kærne nær bortskåren gravhøj "Dansehøj" kaldet, der har været af henved 5 alens højde. Dens fyld er ikke helt igennem stenblandet; et eget lag håndstene kan 2-3 alen over bunden følges hele den tilbagestående del af højen rundt. Hidtil skal, efter ejerens sigende, intet være fundet i højen."

1889: Fund foræret til Nationalmuseet

"Paa bunden af den halvt sløjfede Høj, under en Kjærne af haandstore Sten" fandtes en kvindegrav fra ældre bronzealder. Af liget, der utvivlsomt har ligget i en trækiste, var der blot nogle få rester tilbage. Gravgaverne bestod af en halskrave, en lille tutulus og en bøjlenål, det hele af bronze. Halskraven havde været knækket i bronzealderen, men var blevet repareret, ved at man havde boret en række små huller i de to stykker og derefter bundet dem sammen med snor.

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var C.J. Becker i Ferslev sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Sløjfet."

Bevaret knoglemateriale

Herfra findes ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium, Panum. På Panum registreret som: Dansehøj/Ferslev; B4237-39.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Desuden registreret

Formentlig anvendt til dansehøj. Nyere tid (1660-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links