Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 15,69 m; højde: 2,26 m (opmålt i 1889)

Diameter: 15 m; højde: 2,5 m (opmålt i 1942)

Undersøgelseshistorie

1825: Udgravning foretaget af en privatperson

Efter først at have udgravet den nærliggende Kongehøj fortsatte proprietær Schiøtz, Bognæsgaard, med den mindre Dronningehøj. Under en del små sten fandt han nogle knogler og noget forrådnet træ, sandsynligvis rester af en egekiste fra ældre bronzealder. Desuden indeholdt højen mange "små stengrave" (brandgrave?), men tilsyneladende ingen oldsager. Schiøtz indberettede i et brev sine iagttagelser til Oldsagskommissionen.

1840: Fund gjort ved gravning

I et spadestiks dybde i den sydlige side af Dronningehøj fandtes i 1840 en urne af sort ler, belagt med et lag rødt ler. Urnen, som er fra yngre bronzealder, indholdt en ragekniv med spiralformet greb, smukt ornamenteret med bølgebånd samt en ligeledes ornamenteret bronzepincet. Genstandene, inkl. skårene fra urnen, indsendtes af proprietær Schiøtz.

1889: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1889 Herslev sogn og beskrev lokaliteten således: "Dronninghøi, 7 1/4' høi, 50' i Diameter V-Ø, nu træbevoxet. I Høiens sydl. Side fandtes et Spademaal dybt: en Kniv og en Pincette af bronze (Mno. 5612-5613). I en anden Del af samme Høi er der fundet endel Smaastene og derunder nogle Ben samt endel forraadnet Træ (ifølge Brev fra Krigsraad Schiøtz af 20/6 1825 i det antiquar-topogr. Archiv)."

1942: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1942 var M.B. Mackeprang i Herslev sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: ""Dronninghøj", i Vesterskoven, ca. 2 1/2 x 15 m. Flad Sænkning i Toppen. Foden udvisket. Bev. med enkelte store Træer."

Lokaliteten blev 1990 besigtiget af M. Bekmose, Skov- og Naturstyrelsen

"Høj, "Dronningehøj", 2,5 x 15 m. Mindre sænkning i toppens vestside."

Gravhøjen indeholder

Formentlig Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Formentlig min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links