Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1883: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Bahnson i 1883 Kirke Såby sogn og beskrev lokaliteten således: "Sløifet Høi, Nellikehøi paa en høitliggende Mark."

1933: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved K. Thorvildsen

Nationalmuseet fik i september 1933 meddelelse om, at en stor gravhøj syd for landevejen mellem Roskilde og Holbæk var ved at blive sløjfet for at skaffe grus til vejvæsenet. Museet fik lejlighed til at foretage en hurtig udgravning af højen, der på det tidspunkt næsten var gravet helt væk. På tomten sås to koncentriske stenkredse, der har indgået i gravhøjens konstruktion. I alt konstateredes der seks grave fra ældre bronzealder, heraf én, som var helt ødelagt ved gravearbejdet, samt en brandgrav uden oldsager. En af gravene (Grav I) bestod af en stendynge, som oprindelig var blevet dynget op over en egekiste, hvoraf der endnu var bevaret lidt. I siderne havde kisten været støttet af hovedstore sten. Det drejede sig om en kvindegrav, for på bunden af kisten fandtes et større antal bronzerør til et snoreskørt, også enkelte rester af selve snorene var bevaret. I øvrigt fandtes en bronzekniv og to spiralfingerringe af guld. Under denne grav fandtes en anden og ældre kvindegrav (Grav II). Formentlig var det en helt bortrådnet trækiste støttet af nogle få sten. I denne grav fandtes en bøjlenål og en ornamenteret bælteplade, begge af bronze.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav III)

Længde: 2,7 m; bredde: 0,35 m (opmålt i 1933)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav IV)

Længde: 2,8 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1933)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.) (Grav I)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav II)

Længde: 2,63 m; bredde: 0,6 m (opmålt i 1933)

Fund fra grav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links