fordybning, højtop, set fra SØ
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292648
Sted- og lokalitetsnummer
010203-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Bavnehøje", 4 x 25 m. Større tilgroet sænkning i top, fortsættende ned af SØ-siden. Foden afpløjet i firkant. Græsklædt med enkelte træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en jævnts skrånende ikke uanselig banke ligger tvende høje [sb.1-2], Bavnehøjene kaldede, hvilket navn fordum deltes af en tredje [sb.3] umiddelbart vest for hine [sb.1-2] liggende, nu fuldstændig sløjfet høj. Den østlige Bavnehøj [sb.1] er omtr. 250' i omkreds, efter et skøn 6-7 alen i højde. Om foden ses spor til en stensat kreds. Højen er på foranstaltning af kong Frederik den syvende delvis undersgøgt ved en fra sø indtil midten kastet grøft og en fra toppen nedgravet tragt. Man ved intet at berette om havde der muligt er fundet ved denne lejlighed. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, af "Bavnehøje", 4 x 25 m. Større tilgroet Sænkning i Top, fortsættende ned ad SØ-siden. Foden afpløjet i Firkant. Græsklædt med enkelte Træer i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, østligste af "Baunehøje". Større tilgroet sænkning i top og ned ad SØ-siden. Højen overgroet med egetræer, elmetræer og buske. Begge høje bør ryddes for trævækst (spec. eg) og hullerne opfyldes. Foderskjul fjernes. Mål: 4,5x25,1x22,2 m. ** Seværdighedsforklaring ** Begge højene ligger smukt synlige på et bakkedrag. Ses fra Fr.sund. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links