Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Diameter: 15 m; højde: 3,3 m (opmålt i 1899)

Diameter: 18 m; højde: 2,5 m (opmålt i 1963)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Plan over Lille Rævehøj i forbindelse med J. Globs udgravning.

.

Stenkisten med brandgraven fra yngre bronzealder; trærammen og bronzedolken er markeret nederst på tegningen.

.

1899: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte A.P. Madsen i 1899 Lyngby-Tårbæk sogn og beskrev lokaliteten således: "En rund Høi "Lille Rævehøi". 15 Meter i Tværmaal, 3,30 M. høi. Omtrent 1/4 mod Øst, 1/3 Del mod Nord afgravet fra Syd en til Bunden dyb Indgravning indtil Midten af Høien. Den maa altsaa være bleven undersøgt."

1921: Udgravning foretaget af en privatperson

Ca. 2,8 m under toppen på den 3 m store høj, som allerede var udgravet, fandt kunstmaler Johannes Glob en mandslang stenkiste, omgivet af en pakning af hovedstore sten. Den Ø-V-orienterede kiste var sat af tre sten, en i hver langside og en i østenden, mens vestsiden var åben. Dæksten manglede. Indvendigt målte graven ca. 1,75 x 0,5 m. Under en dynge bændeltang fandtes en portion brændte ben samt en dolk, en bøjlenål, en ragekniv med hestehovedformet greb, en enægget kniv, en pincet og tre dobbeltknapper. Benene havde tilsyneladende været anbragt inden for en træramme. Over gravgodset var der placeret nogle større sten til beskyttelse.

1921: Lokaliteten blev besigtiget af H. Kjær, Nationalmuseet

Museumsinspektør Hans Kjær besigtigede i foråret 1921 de af J. Glob "omrodede høje" ved Lundtofte, bl.a. Lille Rævehøj, om hvilken han skrev: " 3,30 x 15 m. (gør større Indtryk). Fra midt paa den noget afgravede Sydside til Centret saas en ca. 3/4 m br. Gravning, urglm., hvorved var naaet Sydøsthjørnet af en svær, mandslang Bronzealderskiste, hvis østre Endesten var vristet fra. Brændte Ben laa strøet; talrige hovedstore og større Sten laa udkastede i Syd, meget uordentlige."

1923: Fund købt af Nationalmuseet

Dele af kunstmaler Johannes Globs privatsamling købt af Nationalmuseet, bl.a. gravfundet fra "Lille Rævehøj" (katalognr. 90).

Fundene fra stenkisten (yngre bronzealder, periode IV).

.

1938: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1938 var T. Mathiassen i Lyngby-Tårbæk sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: ""Lille Rævehøj", Højrest, stejl Skrænt mod N., Hul i Midten."

1963: Fredning af lokaliteten

""Lille Rævehøj". 2,50 x 16 m (N-S) – 18 m (Ø-V). Græsklædt med en større sten ved fod mod NØ. J. 3367/63 om restaurering og fredning."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Længde: 1,75 m; bredde: 0,5 m (opmålt i 1921)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links