Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
303011
Sted- og lokalitetsnummer
020307-8
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Er fejlaftigt i 1965 lyst på matr.nr. 11a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. Skal aflyses her og tillyses påny på matr.nr. 12fg Lundtofte By, Lundtofte: "Lille Rævehøj". Høj, 2,50 x 16 (N-S) – 18 (Ø-V) m. Græs- klædt med en større sten ved fod mod NØ.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi "Lille Rævehøi". 15 Meter i Tværmaal, 3,30 M. høi. Omtrent 1/4 mod Øst, 1/3 Del mod Nord afgravet fra Syd en til Bunden dyb Indgravning indtil Midten af Høien. Den maa altsaa være bleven undersøgt. Bevoksning: 1988: Græs
1921
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidCa. 2,8 m under toppen på den 3 m store høj, som allerede var udgravet, fandt kunstmaler Johannes Glob en mandslang stenkiste, omgivet af en pakning af hovedstore sten. Den Ø-V-orienterede kiste var sat af tre sten, en i hver langside og en i østenden, mens vestsiden var åben. Dæksten manglede. Indvendigt målte graven ca. 1,75 x 0,5 m. Under en dynge bændeltang fandtes en portion brændte ben samt en dolk, en bøjlenål, en ragekniv med hestehovedformet greb, en enægget kniv, en pincet og tre dobbeltknapper. Benene havde tilsyneladende været anbragt inden for en træramme. Over gravgodset var der placeret nogle større sten til beskyttelse.
1921
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMuseumsinspektør Hans Kjær besigtigede i foråret 1921 de af J. Glob "omrodede høje" ved Lundtofte, bl.a. Lille Rævehøj, om hvilken han skrev: " 3,30 x 15 m. (gør større Indtryk). Fra midt paa den noget afgravede Sydside til Centret saas en ca. 3/4 m br. Gravning, urglm., hvorved var naaet Sydøsthjørnet af en svær, mandslang Bronzealderskiste, hvis østre Endesten var vristet fra. Brændte Ben laa strøet, talrige hovedstore og større Sten laa udkastede i Syd, meget uordentlige."
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lille Rævehøj", Højrest, stejl Skrænt mod N., Hul i Midten.
1963
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Lille Rævehøj". 2,50 x 16 m (N-S) - 18 m (Ø-V). Græsklædt med en større sten ved fod mod NØ. J. 3367/63 om restaurering og fredning.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Græsklædt. Beliggende i område med permanent tuegræs mellem boligkompleks (og dertil hørende børnahave) og støjvold langs motorvej. En mindre rævegrav højt på sydsiden. Et par ulovlige "udgravninger" af et spadestiks størrelse og dybde, bl. a. en på selve højtoppen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Parkeringsmulighed på boligkompleksets p-plads. Bevoksning: 1988: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links