Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30304
Sted- og lokalitetsnummer
020307-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredlyst af Københavns magistrat. Efter nævnets kendelse fredet i 10'ms omkreds. Al- mindelig dyrkning af det fredede areal i landbrugs- eller havebrugsøjemed, herunder beplantning med min- dre frugttræer og buske er tilladt. Afmærkn.: MS 1932 J. Raklev. Et udgravet, delvis fritstående dyssekammer, 1,40 m l. i Ø-V, 0,55-0,60 m bredt , 1 m dybt; sat af 4 sten. Sideste- nene står skråt (af den nordlige er et stykke bortsprængt); endestenene står lodret. I hjørnerne - undtagen mod SØ - en delvis bevaret opmuring af fliser. 1,50 m jord udenom medindbefattet. NMI: Dyssekammer af 4 høje bæresten.

Undersøgelseshistorie

1877
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUnder Markens Overflade en rectangulair Grav, med fire store Sidestene. Overkanten af Stenene i samme Plan som Marken. Graven er fra Øst til Vest 1,40 Meter lang, 1,15 M. Bred. En langagtig Høining paa Marken, kunde næsten tyde paa at Graven har ligget i en Langdysse. I 1878 blev Graven undersøgt, og der fandtes da Brudstykker af ubrændte Menneskeknokler, foroven mellem Muld og Stene, Skaar af et rundbuget Lerkar , samt et ufuldstændigt Lerkar med høi Hals og Stregornamenter.
1899
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer af 4 lige høje Dæksten. [[10 m-grænse. 1092/57: dyssen indgår i anlæg på sportspladsen til ny skole- 100 mgrænsen respekteres]]. Højen noget usikker.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links