Bundsbæk Mølle er en fredet vandmølle, der er ét af 13 besøgssteder under Ringkøbing-Skjern Museum. Bundsbæk Mølle ligger tæt ved den fredede Bjørnemose. I en del af Bjørnemose har museet etableret Bundsbæk Naturpark, hvor der bl.a. findes en rekonstruktion af Bjørnemosehus, der menes opført i begyndelsen af 1800-tallet. Her boede den fattige daglejer Niels Kvembjerg og hans kone, Mette Muus, indtil 1932, hvor de kom på plejehjem i Skjern. Parret er blevet kaldt Jyllands sidste rakkere. Rakkere er en ældre betegnelse for personer, som foretog det beskidte arbejde, fx fjernede affald og flåede selvdøde dyr. Betegnelsen blev også brugt om de grupper af fattige og udstødte folk, der vandrede fra sogn til sogn i Jylland.

Vandmøllen

Vandmøllen Bundsbæk Mølle blev oprindelig opført af Henrik Lange til herregården Dejbjerglund. Den er nævnt første gang i en præsteindberetning fra 1638 og hørte under Dejbjerglund indtil 1882. De nuværende bygninger er fra 1843, efter brande i 1837 og 1843. En vandflod skyllede i 1915 en stor del af mølledæmningen væk. Mølleren Andreas Jensen reparerede den og etablerede i samme periode benknuseri til benmel; han installerede også en dynamo til el. Anlægget var i brug indtil 1948, og mølleriet ophørte gradvis i 1950’erne. Skjern Museum overtog møllen i 1975, hvorefter hovedbygningen blev fredet i 1977, landskabet ved Bjørnemose i 1980, og hele anlægget blev restaureret frem til 1993.

Bundsbæk Mølle er sammenbygget med stuehusets vestgavl. I sydgavlen danner murankre årstallet 1843 – det år, møllen blev genopført. Møllen er nu en del af Ringkøbing-Skjern Museum.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller