I 2013 erhvervede en gruppe erhvervsfolk H.P. Pedersen-Dans oprindelige skulptur af Holger Danske fra 1907. Den var oprindelig bestilt til Hotel Marienlyst i Helsingør. I dag står Holger Danske på en plads i Skjern, der er opkaldt efter ham.

.

Skjern har en befolkning på 7.823 og et areal på 6,9 km2. Byen ligger 5‑7 m over havet mellem Skovbjerg Bakkeø og Skjern Å på en hedeslette, der ud mod Ringkøbing Fjord afløses af ferskvandsdannelser og marsk. Området er meget vandrigt med Ganer Å, der afgrænser byen mod vest, mens Stampebæk og Kirkeå gennemstrømmer byen, og Damsø Grøft afgrænser den mod syd. Kirkeå er en del af byens Grønne Korridor, der er med til at klimasikre området og styrke forbindelsen til Skjern Å og Ganer Å. Mellem Skjerns sydgrænse og Tarms nordgrænse er der mindre end 2 km. Til Ringkøbing er der 23 km, til Herning 37 km, og til Varde 36 km.

Skjern er Ringkøbing-Skjern Kommunes næststørste by og et vigtigt trafikknudepunkt, og byen har station på Den Vestjyske Længdebane. Banen løber parallelt med Bredgade, den gamle hovedvej 11, der nu er omlagt og leder den tidligere gennemkørende trafik i en halvcirkel øst om byen. Bymidten er velafgrænset omkring Bredgade, Østergade og Finderupsvej, hvor handelslivet er koncentreret. Bebyggelsen i centrum består af lave huse eller lejlighedskomplekser i 1‑3 etagers højde, mens den foretrukne bebyggelse uden for byens centrum er villaer og parcelhuse. Byen har et område med butikker ved Ringvejen og Arnborgvej.

De nyeste boligkvarterer ligger mellem Ringvejen og Skjern Birk Plantage, mellem tværbanen mod Skanderborg og Ringvejen samt ved Oldagerparken syd for Kirkeå.

Nord for byen langs Holstebrovej og Ringvejen er byens største erhvervsområder placeret med virksomheder som Vestas og Velux. Et andet industriområde ligger ved Arnborgvej, byens udkørsel mod øst. Langs Skolebyen syd for Ånumvej er en række uddannelsesinstitutioner samlet, bl.a. HTX, VUC, EUX Teknisk Skole, DHE, Den danske Design- og Håndværksefterskole og Skjern Kristne Friskole.

Stauning Lufthavn ligger 10 km nordvest for Skjern. Skinnerne fra den tidligere bane mod Videbæk kan befærdes på skinnecykel fra Skjerns nordlige industrikvarter til Herborg over en strækning på i alt 12,5 km.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Skjern er fra *ca. 1325, hvor formen Skyerne optræder. I senere belæg findes former som Skern (1461), Skierne (1552) og Skiern (1688), oprindelig navnet på Kirkeå, som løber ved Skjern Kirke, eller Skjern Å. Navnet er sammensat af et ord, der er nært beslægtet med adjektivet skær, som betyder »klar, ren«, og afledningsendelsen -n, som ikke har nogen egentlig betydning, men som jævnligt er brugt i meget gamle stednavne. Navnet sigter således til en å med rent, klart vand.

Mere om stednavne i kommunen

Byvåben

Skjerns byvåben.

.

Skjern fik sit våben, kort før byen blev en købstad i 1958. Strømmen er en henvisning til Skjern Å, mens nøglen er et købstadssymbol. Nøglens korsformede greb skal henvise til byens religiøse liv. Stjernen er hentet fra Bølling Herreds segl, der er kendt fra 1584. Våbenet blev fastsat af Indenrigsministeriet d. 22. marts 1958 og registreret i Kommunevåbenregisteret d. 30. juli 1960.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt en sølv strøm under en guld nøgle og over en seksoddet guld stjerne.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer