Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NV Bemærk rør
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261314
Sted- og lokalitetsnummer
160208-151
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal kommunevej litra "a" (Adelgade), Skanderborg Bygrunde, Skanderborg sogn (tilhørende Skanderborg kommune) landevej 626 (Slotsholmen) Skanderborg Markjorder, Skanderup sogn (tilhørende Århus amtskommune) Bro, "Dagmarbro". Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er ca. 8 m langt. Buens spændvidde er 3 m, og den shøjde er 2,5 m, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hele facaden er 5,5 m bred og 3 m høj. Brofæsternes vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved sluget og ved afgangen med 3 m. På buestikstenen mod vest er anbragt en støbejernsplade med årstallet 1837. På buestikstenen mod øst er anbragt en støbejernsplade med årstallet 1857. På broens østside er bevaret et smedejernsgelænder, der er 0,9 m højt og 3 m langt.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links