Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261310
Sted- og lokalitetsnummer
160207-27
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanderborg bybefæstning. Matr.nr. 22a: En rest af Skanderborg bybefæstnings vold. Det fredede areal begrænses af kampestenssætninger i syd og vest. Arealets topflade er plan og dyrkes som have bortset fra vestenden, der rejser sig til en lille høj, der er bevokset med træer. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 54 m og i nord-syd ca. 20 m. Det findes angivet på vedføjede kopi af matrikelskort, hvor fredningsgrænsen er indtegnet. Matr.nr. 22b: En rest af Skanderborg bybefæstnings vold. Det fredede areal begrænses i nord af støttemure og en bygning. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 10 m og i nord-syd ca. 5 m. Det findes angivet på vedføjede matrikelskort, hvor fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, pløjning, beplantning, bebyggelse, eller henkastning af jord, sten og affald. Havebrug er tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBybefæstning. Tæt bevokset med træer, buske og krat.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links