Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292948
Sted- og lokalitetsnummer
010402-84
Anlæg
Dambrug, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Social og samfund, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1906 e.Kr. - 1968 e.Kr.)

Original fredningstekst

Miresten. Firkantet, lidt groft tilhugget granitpæl, 31 x 31 cm i fladen og 2,4 m høj. De øverste 65 cm af N-siden er fint tilhugget. Her er et par mindre jernankre sat i stenen. En stenkreds på jorden omkring stenen. Mirestenen blev anvendt som fast reference ved justeringer af det magnetiske instrument. Ud til skovvej og spor.

Undersøgelseshistorie

2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderMirasten, anvendt i forbindelse med anlæggelse af fiskedamme.
2007
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMirasten. Benyttet til verificering af instrumenter til magnetiske opmålinger/observationer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi235 cm høj firkantet sten med hvid og orange maling på den ene side. I toppen en hvidmalet trekant. Omkranset af7 kampesten

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links