På Ørodde ud for Nykøbing M ligger Dansk Skaldyrscenter, der er en del af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer på DTU. Centeret arbejder sammen med skaldyrsbranchen om anvendelsen af nye teknologier inden for produktion af østers, muslinger, hummere mv. Der forskes også i, hvordan muslinger og tang kan være med til at opsamle de næringssalte, der fra landbruget udledes i de indre farvande. Centeret rådgiver myndighederne på forskellige områder, herunder om reguleringen af fiskeri i naturbeskyttelsesområder.

Dansk Skaldyrcenter er indrettet i nye bygninger på 3.800 m2 og har siden 2013 også rummet et formidlings- og oplevelsescenter, hvor offentligheden kan få indsigt i Limfjordens dyre- og planteliv. Ud over undervisning og formidling er der adgang til at se klækkerierne, de flydende anlæg og råvarernes anvendelse i køkkenet.

Videre læsning

Læs mere om Forskning, rådgivning og forretningsservice i Morsø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked