Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431116
Sted- og lokalitetsnummer
230302-177
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse VII Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet, og jordværket fremstår som en lav højning, d er er max. 0,75 m høj. Ildlinjen er markeret med hvide betonsten, og viser en trefløjet lynette med front mod SV og åben mod Ø. Inden for ildlinjen er den største afstand i NS retning ca. 30 m og i ØV ca. 12 m. Fredningsgrænsen ligger 15 m udenfor ildlinjen mod N, V, og S. I øst følger den foden af det terrænspring, der antagelig markerer skansens bagside. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:72, 73. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Dansk Skanse VII Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lille åben skanse med 4 kanoner, der lå lidt tilbagetrukket. Skansen er nu udjævnet, men i tysk tid lå her en lille alkoholfri sommerrestaurant.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links