Skansen set fra øst
.
sydlige vold set fra øst
.
skansen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431113
Sted- og lokalitetsnummer
230302-174
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse III (Tysk Skanse XI) Fredningsbeskrivelse: Lukket, trapezformet jordværk med front mod vest, og indgang næsten midt i østside. Den største side mod Ø måler 330 m, fronten (mod V) er 230 m lang, og siderne N og S måler 110 m. Voldens kronebredde er i Ø og S ca. 20 m. Bærmen stiger ca. 4 m, mens selve fronten stiger 1,5 m på 2,5 m. Den samlede højde over terraplanet er ca. 2,5 m. Volden i N og i frontens nordligste ca. 110 m er forhøjet med ekstra ca. 1,5 m. Graven er ca. 10 m bred og 2,5 m dyb, dog er graven mod sydøst væsentligt grundere pga. terrænets form. Traverser m.v. På østvoldens inderside findes i alt 7 traverser. Bagsiden af vestvolden er beskyttet med 4 traverser, hvoraf de to sydligste antagelig har beskyttet en bygning (magasin eller barak). Den forhøjede vold mod N og NV udgør sammen med traverserne bag vestvolden og de fire nordligste bag østvolden en særlig forstærket del af skansen adskilt fra resten. Fredningsgrænsen følger skellet, mod S og Ø dog voldgravens ydre afgrænsning. Dansk Skanse III. Tysk Skanse XI indeslutter Dansk Skanse III, som er omfattet af fredningen. Dansk Skanse III er helt udjævnet, men ildlinjen er markeret med hvide kantsten. Markeringen viser en femsidig lynette med front mod (VS)V og åben mod (N)Ø. Største længde i ØV er 50 m og i NS 65 m. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:97. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Tysk Skanse XI. Som skansen så ud op til kampen i 1864: Dansk Skanse III. En lille åben skanse (en lynet) med 5 kanoner og krudtmagasin. Under belejringen anbragtes yderligere 3 morterer. Skansen er senere ombygget til den tyske fæstningsskanse XI, og det er resten af denne, der kan ses i dag.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse. (Tysk Skanse XI).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links