Så var jeg nede på en gård mellem Hove og Smørum. Hun skulle have haft en blomst i sommer, da hun var 75, men da lå jeg i sengen hele ugen … enten er rutebilen lige kørt, eller også kommer den. Så kom den lige i det samme … Man har da godt af at gå, når man kan.

.

Endnu i 1960’erne havde området et landligt præg, men derefter foregik en forvandling fra landsogne til forstad. Da urbaniseringen satte ind, var dialekten allerede udtyndet ligesom i størstedelen af Sjælland, men endnu i 1982 kunne enkelte ældre borgere bruge udtryk som i go’er je sku hat/væt (i går da jeg skulle have haft/været), i’en (en), nu’e (nå), hyer (høre), y:w (uge). Desuden kunne man møde stødformer som juwlstjär’n (julestjerne), i de sam’m (i det samme) og ka’a (kan).

Enkelte sjællandske træk kan stadig høres, men ikke i stort tal og ikke systematisk. Den overvejende del af de relativt veluddannede indbyggere taler umarkeret københavnsk standarddansk uden tydelige sociale konnotationer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt