Arealet bag kulturhuset i Smørumnedre bliver hvert år omdannet til en svenskelejr, når historiefestivalen Svenskeslaget i Smørum afholdes. Under Karl Gustav-krigene (1657‑60) hærgede svenske desertører egnen. Ifølge overleveringer nedkæmpede Smørumbønderne de svenske soldater og begravede dem i hemmelighed. I 1912 blev ti skeletter med mærker efter øksehug og høforke fundet, og på dette sted er rejst en mindesten.
.

Egedal Arkiver og Museum består foruden tre lokalarkiver, der dækker de gamle kommuner Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke, også af Skenkelsø Mølle Museum samt kommunens arkiv. Egedal Arkiver og Museum er initiativtager til en årlig historiefestival, Svenskeslaget, og andre historieprojekter på tværs af de gamle kommunegrænser. Det er også Egedal Arkiver og Museum, der udgiver og vedligeholder det digitale historiske leksikon Egedal Leksikon. Den kulturhistoriske formidling har endvidere fokus på kommunens nyere historie som forstad til København og områdets kulturmiljøer som Naturpark Mølleåen og Værebro Ådal.

Smørum Gl. Skole i Smørumovre indeholder en historisk samling og udstilling, der drives af Ledøje-Smørum Historisk Forening.

Da Egedal Kommune ikke har noget statsanerkendt museum, udføres de lovpligtige arkæologiske opgaver af Kroppedal Museum i Taastrup.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv