.

Da Nordsjælland i middelalderen i stor udstrækning var præget af kongemagtens og kirkens godsbesiddelser, blev der kun opført ganske få stormandsgårde og borge i området. I forbindelse med Reformationen kom kirkegodset på kongemagtens hænder, som derved styrkede sin position i Nordsjælland. Dette forklarer, hvorfor Edelgave er den eneste herregård, som blev opført i området i århundrederne efter middelalderen.

Middelalder

Ganløse Ore Voldsted ligger på en stor høj i et småbakket landskab. Slotsbanke Høj, der almindeligvis er kendt som Smørholm Voldsted, ligger ved herregården Edelgave. Voldstedet Vexøholm, også kaldet Veksø Slot, ligger ved vestbredden af Løje Sø.

Klassicisme

Edelgave er efterfølger til en bondegård, der i 1307 blev skænket til Esrum Kloster.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder