Landskabet i Egedal Kommune med det sammenflettede netværk af dale, bakker, søer og enge har dannet motiv for kunstnere. I en tidlig turistfører for københavnere fra 1865, Touristen i Nordsjælland – illustreret Veiviser paa Udflugter mellem Kjøbenhavn og Helsingør, af Fred. Algreen-Ussing findes et kort med Joakim Skovgaards ekslibris. Man kan ikke rekonstruere hans ture i området, men det viser, at kunstnerne var interesserede i området.

Kunstinstitutioner

Veksølund, der eksisterede som internationalt anerkendt udstillingssted for samtidig skulpturkunst i perioden 1977‑2010, blev etableret af billedhuggeren Poul Hansen i Veksø. Her havde billedhuggere hver sommer salgsudstillinger, hvor værkerne blev præsenteret i optimale omgivelser. Efter faderens død i 1987 videreførte sønnen Jørgen Hansen udstillingsstedet og formåede at tiltrække væsentlige danske billedhuggere, bl.a. Svend Wiig Hansen, Jørgen Haugen Sørensen, Bjørn Nørgaard, Christian Lemmerz og Lone Høyer Hansen. I alt 70 billedhuggere har udstillet på Veksølund.

Kunstnere

Hans Knudsens Forsamlingshuset i Slagslunde er fra 1944, samme år som han modtog Thorvaldsen Medaillen og Statens Museum for Kunst erhvervede billedet. Gennem livet udviklede han den lyrisk abstrakte malemåde fra en nedtonet grålig kolorisme til en impressionistisk inspireret palet af lyse farver. Forsamlingshuset blev i 1964 erstattet af en ny bygning opført af frivillige.

.

En tidlig skildrer af landskabet i Egedal Kommune var Thorvald Larsen. Han begyndte som malersvend og gik senere på Kunstakademiet i København. I 1917 fik han et mindre husmandssted på Kildebakken i Veksø. Motiverne hentede han fra de nære miljøer, og ofte malede han det samme motiv igen og igen. Snelandskabet Kik mod Nissehytten fra 1919 forestiller landskabet og et husmandssted, mens byen vises i Hjørnet af Byvej og Frederikssundvej (u.å.). I 2014 blev Thorvald Larsen Selskabet dannet for at fremme kendskabet til kunstneren og skabe et permanent udstillingssted.

Ane Marie Hansen blev født i Knardrup. Efter selvstudier ernærede hun sig især som portrætmaler, fx Portræt af min moder, udstillet i 1893.

Med et lille hus i Ganløse Ore som udgangspunkt malede Hans Knudsen sine lyrisk koloristiske landskaber. Han skildrede også livet til hverdag og fest som i Forsamlingshuset i Slagslunde fra 1944.

Flere kunstnere flyttede i midten af 1900-tallet til området for at finde arbejdsro væk fra storbyens hektiske liv. Det gjaldt bl.a. Dan Sterup-Hansen og Henning Damgård-Sørensen. Damgård-Sørensen, der bosatte sig i Veksø, var autodidakt landskabsmaler, men skiftede stil til geometrisk abstrakte værker. Han var samtidig engageret i kunstnernes vilkår og en kras samfundsdebattør.

Ib Meyer fra Gammel Ølstykke er en fremtrædende naivist, der først var sømand og derefter lærer. Hans malerier har motiver fra andre verdensdele og det nære som i Sommeraften (u.å.). Ole Henning Hansen fra Stenløse dyrker det nyekspressionistiske maleri; Hommage à Jens Jørgen fra 2001 er et karakteristisk eksempel herpå.

Egedal Kommune har været rammen om en række kollektive kunstnerinitiativer, bl.a. Kunstgruppen M/K, der blev samlet af maleren Karen Hansen i 1982. Dan Sterup-Hansen, Poul Hansen, Karl Gustav Jørgensen og Henning Damgård-Sørensen var blandt medlemmerne. Kunstnerkollektivet Ganløse Mølle blev dannet i 1951 af Henning Lyhne Christensen og Kasper Heiberg og virkede i 18 år.

I landsbyen Skenkelsø grundlagde Allan Hytholm i 1972 sit værksted Hytholm Keramik.

Kunst i det offentlige rum

Apollon og Eventyret fra 1989 af Pontus Kjerrman er placeret i en atriumgård i Tofteparken i Ølstykke Stationsby. Apollon har en positur som de tidligste græske skulpturer, en yngling med en hæderskrans af laurbær om hovedet, samtidig er hovedet ydmygt sænket. Han står i et bassin omgivet af vandsprøjtende fisk, en drage, en løvepige og en hestemand. Alle er hybridformer af dyr og mennesker.

.

På den 2,3 km lange cykelsti mellem Veksø og Stenløse har kommunen opstillet ni skulpturer af dyr, som lyser op ved et tryk på en chip på cykelhjelmen. Her ses visualisering af Lolle & Nielsen.

.

I Egedal Kommune koordinerer et kunstråd nedsat af byrådet med billedkunstnere som konsulenter og Slots- og Kulturstyrelsen som samarbejdspartnere indkøb af kunst til det offentlige rum.

Kommunen har som mål, at 2 % af nettoprovenuet ved salg af offentlige grunde skal anvendes til kunst i det offentlige rum.

Til Egedals nye rådhus og sundhedscenter, der er tegnet af tegnestuen Henning Larsen, har Malene Landgreen skabt et stort maleri, Lad os gå ind og se hvad vi måtte se, til foyeren i 2014. Sammen med Michala Eken har hun også udarbejdet et skitseforslag til ophængning af kommunens eksisterende kunst i det nye rådhus samt rådgivet om farvesætning. Foran rådhuset blev Hanne Varmings skulptur Mor med børn i dørkarm fra år 2000 opstillet i 2016.

På Rådhustorvet ved det tidligere Stenløse Rådhus, nu Stenløse Kulturhus, står skulpturen Tre E fra 2001, der er udført af Bent Sørensen. Rådhustorvet indgår i en arkitektonisk akse med indkøbscenteret Egedal Centret, og på åbne pladser i centeret er opstillet tre skulpturer af Helge Holmskov: To Søstre (1981), Søløver (1983) og Abstrakt skulptur (1983).

Ved Egedal Gymnasium & HF er Pontus Kjerrmans De sladrende Pigers Vase og Den spirende Kærligheds Vase fra 2004 opstillet. Samme kunstner står bag skulpturen Apollon og Eventyret fra 1989 i en atriumgård ved Tofteparken i Ølstykke.

Ved Egedal Bibliotekerne og Smørum Kulturhus er opstillet to skulpturer af henholdsvis Stig Andersen og Keld Moseholm: Sammenhold fra 2001 og Fællesskab fra 2005.

På alle de oprindelige S-togsstationer i Egedal Kommune, Veksø, Stenløse og Ølstykke, er opsat de forgyldte figurer Fraktalerne fra 1989 af Susanne Ussing og Carsten Hoff. I alt 48 figurer er fordelt med 12 på hver station på Frederikssundslinjen. Den fjerde station, Frederikssund, afslutter værket med skulpturen Fraktalskulptur/Mandelbrot skulptur fra 1989.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst