Veksø har en befolkning på 1.879 og et areal på 74 ha. Byen ligger knap 23 km nordvest for København på et moræneplateau i ca. 30 m’s højde. Mod syd skråner terrænet ned mod en tunneldal, hvor jernbanen København-Frederikssund blev anlagt. Byggegrundene blev siden designet således, at næsten alle huse har udsigt ud over åbne arealer. Byens udstrækning er afgrænset af Kirkebakken og jernbanen.

Det centrale Veksø, 2018. De tre næsten parallelle veje Veksø Bygade, Kirkebakken og Frederikssundsvej repræsenterer trafikkens udvikling siden middelalderen. Først gik trafikken gennem Veksø Bygade, i 1930’erne blev Kirkebakken en ny omkørselsvej, og i dag benytter den gennemgående trafik Frederikssundsvej. Mod syd afgrænses byen af S-banen. Landbrugssamfundets opdeling af jorden i vange, der stråler ud fra bymidten med forten og kirken som centrum, ses af forløbet af vejene Kildestien, Gl Hovevej, Skibsted og Brøndsted.

.

Stednavnets betydning

Navnet Veksø kendes tidligst fra *1321‑23 i formen Viksyø og er sandsynligvis sammensat af substantivet vig, gammeldansk wīk »krumning, bugtning«, og substantivet . Samlet betyder navnet således sikkert »Den krumme sø« eller »Søen med krumninger«, muligvis sigtende til Præstesø.

Videre læsning

Læs mere om byer i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer