Ganløse har en befolkning på 2.865 og et areal på 123 ha. Byen ligger ca. 23 km nordvest for København i Egedal Kommune i et bakket morænelandskab gennemskåret af ådale. Der er ca. 5 km til S-togsstation Kildedal i Ballerup Kommune, der blev taget i brug i år 2000.

Det centrale Ganløse, 2018. Kirken ligger midt i byen ved den gamle hovedgade, Bygaden. Byen har enkelte dagligvarebutikker. Biblioteket huser også Stenløse Lokalarkiv. Rytterskolen er sæde for sogneadministrationen og byens foreningsliv, mens møllen er restaureret og drives af borgere. Lyngevej, Farumvej, Måløvvej, Damvadvej og Hesselvej udgår fra den gamle forte og afspejler grænserne mellem vangene, der udgjorde hovedstrukturen i det gamle landbrugssamfund.

.

Stednavnets betydning

Navnet Ganløse omtales første gang 1321‑23 i afskrift som Galløsæ og siden igen i 1350 som Ganløse. Navnet er sammensat af ordene gane »gane, kløft« og løse »lysning«, sikkert i den samlede betydning »Lysningen ved kløften«.

Videre læsning

Læs mere om byer i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer