Han skulle nok fortælle bageren, hvad jeg var for en flab - til det at - og jeg tænkte, ja det får du itte [dvs. ikke] meget ud af.
.

Dialekten i Lammefjordsområdet var præget af, at folk var flyttet dertil fra mange forskellige egne. Nogle dele af Odsherred havde mere konservative udtaletræk end resten af Nordvestsjælland ved at have stød i ord som fα’ster (faster), re’fel (riffel), hæ’sten (hesten) og hå’peð (hoppet). Et andet konservativt træk var dåm (dem) og α w’ (af). I dag har københavnske udtaleformer i vid udstrækning erstattet de sjællandske, men kraftige stød og udtaler som kræð’s (kreds) høres stadigvæk. Nogle siger også: når ikke bilen er kommet frem for »når bilen ikke er kommet«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt