Københavns nærhed betød, at den lokale dialekt tidligt blev påvirket af københavnsk, men der er ingen spor af den gamle Rødovredialekt, da urbaniseringen satte ind allerede omkring år 1900.

Mange tilflyttere kom fra København og talte arbejderkøbenhavnsk. Hertil hører det æ-agtige flade a, fx i man’ (mand) og mað (mad), mens tak, kam, mig havde åbent og tilbagetrukket α (dvs. samme a-lyd som i rat, kar). Man brugte også dette α i ord som ret og bræt, der lød ligesom rat og brat. I forlyd blev t ofte udtalt som ts, tsið’ (tid), og mange korte vokaler blev forlænget, fx tsα.k (tak) og trα.ppe (trappe).

I dag tales et moderne storkøbenhavnsk. Der er en vis variation, men den er ikke entydigt socialt bestemt. Nogle af de gamle arbejdertræk bruges af næsten alle sociale lag, fx udtalen af vokalen i ord som tαk (tak), mαj (mig) og rαt (rat, ret).

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt