Både udbygningen og den sproglige udvikling i Solrød Kommune ligner nabokommunen Greve. I de landlige dele af kommunen kunne høres traditionelle sjællandske former til omkring 1980. Som på resten af Sjælland var der mange sproglige moderniseringer, især efter 1960, men nogle sagde stadig nuˀu (nu) og brugte sjællandske udtryk, fx »han er gået bort«, der blot betyder, at »han er gået et ærinde«.

Med den kraftige vækst fra 1970’erne opstod der en betydelig sproglig variation svarende til den nye befolkningssammensætning. Sjællandsk blev erstattet af københavnskpræget rigsdansk, og ikke mindst i Solrød Strand taler mange et moderne storkøbenhavnsk, hvor ord som »ret« og »rat« begge udtales som rat med meget mørkt a, og man bruger samme æ-agtige flade a i »kasse« og »kalde« som i »laser« og »male«. Mange har også samme vokal i »længe« og »penge« som i »ringe«, så »sprænge« kommer til at lyde som »springe« og »forsænket« som »forsinket«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt