Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42047
Sted- og lokalitetsnummer
210204-9
Anlæg
Dige (kystsikring), Efterreformatorisk tid (dateret 1553 e.Kr. - 1555 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1500 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4204:7 Kystdige. ”Hertug Hans Dige”. Diget er ca. 7,6 km langt, og op til ca. 50 m bredt med stejl afgræsning mod øst og skrånende mod vest. Højden er ca. 4 m. Ovenpå diget er en asfaltvej med tilhørende trafikskilte. Trafikskilte og asfaltbelægning er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKystdige. ”Hertug Hans Dige”. Diget er ca. 7,6 km langt, og op til ca. 50 m bredt med stejl afgræsning mod øst og skrånende mod vest. Højden er ca. 4 m. Ovenpå diget er en asfaltvej med tilhørende trafikskilte. Trafikskilte og asfaltbelægning er ikke omfattet af fredningen.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links