Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42042
Sted- og lokalitetsnummer
210204-2
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten i Højer. Mindesmærket består af en sandstensplade, der er ca. 170 cm høj, ca. 70 cm bred, ca. 10 cm tyk. Den står på en ca. 30 cm høj sokkel, ligeledes af sandsten. Pladen er foroven halvcirkelformet afsluttet og bærer på nordsiden (mod gaden) i svagt ophøjet relief Frederik VIs kronede monogram flankeret af to muslinge- skaller. Derunder er i kursiv indhugget følgende: Landungs-Platz // Kønig Friederich des VI // am 5ten july 1825 auf der Rucker // von einer nach den durch die // Sturmfluth am 3ten unde 4ten Februar // Desselben Jahres uberschwemmt // gewesen Inseln und Halligen // Unternommenen Reise // o Hoyer A 1825 (Underskrevet H. Bohne. På den modsatte side er følgende indhugget: Die Interessenten Past. Nissen J.J. Hoeg P. Todsen H.N. Boysen J. Todsens W we R. Hindrichsens W we J. Feddersens W we H. Nielsens W we C.R. Carstensen S.A. Erichsen J. Feddersen H. Feddersen W. Moller C.R. Carstensen S. M.M. Brink J. Corup E.C. Petersen B. Clementsen Mary dt Petersen (Navnet udraderet) Dem Begrunder dieser Anlage // Ihrem Amtmanne dem Herrn // ConferenzRath, Ritter, p.p., // Peter Matthiessen // zu // Tondern Stenen er sammenlimet af flere brudstykker, og forstærket ved fortløbende fladjernsbånd, som er faststøbt i soklen. Ovennævnte mindesmærke, der står på den yderste vestlige spids af matr.nr 608 af Højer på et lille areal, som er omgivet af en lav hæk, må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMindesten for Fred. VI's landgang 1825.
1985
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links